Koncept BASE spája korporátnych klientov s freelancermi

1 mája 2021  |   O koncepte

Penta Real Estate reaguje na nárast dopytu po flexibilných kancelárskych priestoroch.

Penta Real Estate vstúpila prostredníctvom projektu BASE do úplne nového segmentu v podobe flexibilného prenájmu v rámci svojich developerských aktivít a začala poskytovať túto službu vo svojich kancelárskych budovách.

Koncepty tohto typu môžeme na českom i slovenskom trhu vidieť už viac ako 20 rokov, i keď požiadavky na vzhľad kancelárií a úroveň služieb sú dnes úplne inde. Vedenie spoločnosti sa teda rozhodlo reagovať na potreby trhu a nárastu dopytu po flexibilných kancelárskych priestoroch.

BASE v Prahe aj v Bratislave

Možnosť prenájmu na báze flexibilných podmienok funguje na českom trhu v rámci projektu Churchill oficiálne od 1.2.2020. Ďalšia pobočka BASE sa pripravuje na otvorenie v druhej polovici roku 2021 v bratislavskej Jurkovičovej Teplárni, zrekonštruovanej v rámci projektu Sky Park. Ciele oboch projektov sú však rovnaké, a to oslovenie klientov, pre ktorých nie je štandardný model prenájmu optimálnym riešením.

Našou víziou je vytvoriť dynamické pracovné prostredie, ktoré prepojí niekoľko odlišných cieľových skupín - od korporátnych klientov až po start-upy alebo freelancerov. Aj keď sa charakterovo jedná o dve odlišné budovy – v Bratislave o Národnú kultúrnu pamiatku a v Prahe o prémiovú kancelársku budovu. V oboch prípadoch ide o kvalitný a plne integrovaný priestor v ľahko dostupnej a centrálnej lokalite mesta.

Našou víziou je vytvoriť dynamické pracovné prostredie, ktoré prepojí niekoľko odlišných cieľových skupín - od korporátnych klientov až po start-upy alebo freelancerov.

Široké spektrum potrieb

Ďalším z cieľov novej platformy je ponuka flexibilných priestorov ako služby, nie ako produktu. Priestory majú okrem kvalitných pracovných podmienok ponúkať klientom miesto pre usporiadanie eventov a plnenie širokého spektra aktuálnych prevádzkových potrieb.

Priestory BASE neslúžia iba externým klientom ale môžu fungovať aj ako určitá záruka alebo pomoc klientom, ktorí majú svoje priestory v iných projektoch Penty a potrebujú niekam „narýchlo“ umiestniť svoj novo vzniknutý tím. Alebo potrebujú jednoducho využiť provizórne pracovné prostredie v plne vybavených priestoroch pre okamžitú prácu bez nutnej fixácie z iných dôvodov.


Podobné články