Stredná zasadačka

1.05

Dostupnosť: Klienti, verejnosť

Kapacita: 8 osôb, výmera 25 m2

Vybenie

Dotyková TV 65

Videokonferenčné zariadenie

Flipchart

WiFi / LAN

Nápoje, meet & greet

Catering na vyžiadanie (spoplatnené osobitne)