Veľká zasadačka

4.04

Dostupnosť: Klienti

Kapacita: 12 osôb, výmera 27 m2

Vybavenie

TV 55'

Videokonferenčné zariadenie

Flip chart na vyžiadanie

WIFI / LAN

Nápoje