Jurkovičova Tepláreň – odkaz minulosti, symbol prítomnosti

10 júna 2021  |   Architektúra

Funkcionalistická budova Jurkovičovej Teplárne je jednou z posledných pamiatok na zlatý vek priemyslu v Bratislave. Do prevádzky bola uvedená v roku 1944. Autorom tejto industriálnej stavby je s najväčšou pravdepodobnosťou významný slovenský architekt, Dušan Jurkovič, ktorý je považovaný za zakladateľa modernej slovenskej architektúry.

Je situovaná v bývalej priemyselnej zóne medzi ulicami Čulenova, Továrenská a Bottova. 16. júna 1944 však behom jedného dopoludnia dopadlo na priemyselnú zónu viac ako 300 ton bômb, ktoré mnohé priemyselné budovy tejto oblasti zrovnali so zemou. Jurkovičova Tepláreň bola taktiež sčasti zasiahnutá no podarilo sa ju zrekonštruovať a opätovne tak uviesť do prevádzky. Jurkovičova Tepláreň tak nadobudla pre Bratislavu nepopierateľný historický význam.

V roku 2008 bola Jurkovičova Tepláreň vďaka svojim architektonickým kvalitám vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku. Po nadobudnutí vlastníctva k objektu sme skoro o 10 rokov neskôr začali s jej rozsiahlou rekonštrukciou. K rekonštrukcii sa od začiatku pristupovalo s úctou a precíznosťou. Jej cieľom tak bolo uchovať vo vnútri čo najviac cenných originálnych artefaktov. „Samotná rekonštrukcia bola koncipovaná tak, aby časti, ktoré sú pôvodné, ostali viditeľné a jedinečnosť a rukopis Dušana Jurkoviča ostala zachovaná vo svojej podstate.“ Erik Páleš, Business Development Manager.

Po kompletnom dokončení výstavby bude sprístupnená už v letných mesiacoch roku 2021 – gro budovy bude tvoriť projekt flexibilných kancelárií – BASE. Koncept BASE bol vytvorený s úmyslom vytvoriť dynamické pracovné prostredie a zároveň tento koncept umožňuje sprístupniť čo možno najširšej skupine užívateľov a spájať tak rôzne cieľové skupiny - od korporátnych klientov, cez start-upy až po freelancerov. Koncept BASE v Jurkovičovej Teplárni bol navrhnutý architektonickým štúdiom Perspektiv, ktoré sa inšpirovalo mestským trhom „Inšpiráciou boli trhovisko a interakcie, ktoré na trhu vznikajú. Túto myšlienku sme preniesli do pracovného prostredia. Chceli sme vytvoriť imaginárny „kreatívny trh“, kde by ľudia predávali svoje nápady. Stručne povedané – prostredie, ktoré stimuluje kreativitu."

Okrem konceptu BASE budú zvyšné priestory sprístupnené aj širokej verejnosti - reštaurácia, kaviareň s galériou a multifunkčná miestnosť. Jurkovičova Tepláreň v kombinácií s konceptom BASE má potenciál vytvoriť kreatívne komunitné centrum Bratislavy novo vznikajúcej zóny Sky Park by Zaha Hadid.

Autor obnovy plášťa budovy:
PAMARCH, spol. s r.o.

Autor konverzie interiéru:
Architekt Martin Paško a tím DF CREATIVE GROUP, spol. s r.o.

Autor návrhu interiéru coworkingového centra:
Architekti Ján Antal, Martin Stára a tím Studio Perspektiv s.r.o.


Podobné články