Zasadačky

04

Plne vybavené, reprezentatívne priestory pre vaše porady, schôdzky, alebo obchodné jednania. K dispozícii členom aj verejnosti.