Veľká zasadačka

1.04

Dostupnosť: Klienti, verejnosť

Kapacita: 18 osôb, plocha 48 m2

Vybavenie

Dotyková TV 65

Videokonferenčné zariadenie

Flipchart

WIFI / LAN

Nápoje, meet & greet

Catering: na vyžiadanie (spoplatnené osobitne)