Stredná zasadačka

3.04

Dostupnosť: Klienti

Kapacita: 6 osôb, výmera 12 m2

Vybavenie

TV 55’

Flipchart na vyžiadanie

WiFi / LAN

Nápoje