Malá zasadačka

5.04

Dostupnosť: Klienti

Kapacita: 4 osoby, výmera 11 m2

Vybavenie

TV 55'

Flip chart na vyžiadanie

WiFi / LAN

Nápoje