Stredná zasadačka

5.12

Dostupnosť: Klienti

Kapacita: 6 osôb, výmera 17 m2

Vybavenie

TV 55'

WiFi / LAN

Flipchart na vyžiadanie

Nápoje