UNICEF Emergency Response tím sídli počas svojej misie v priestoroch 𝘽𝘼𝙎𝙀

20 januára 2023  |   Members

Od marca 2022 sídli v priestoroch BASE aj UNICEF Emergency Response Office, ktorého aktuálnou úlohou je zabezpečiť na Slovensku vhodné podmienky na život pre rodiny prichádzajúce z Ukrajiny. Ich podmienky ako aj ľahšiu integráciu do spoločnosti sa snažia uľahčiť spoluprácou s vládou a rôznymi  mimovládnymi organizáciami. Michaela Bauer, Country Coordinator, slovenského Ukraine Refugee Response  tímu, nám priblížila, v čom spočívajú ich aktivity, a prečo sa rozhodli sídliť práve v priestoroch flexibilných kancelárií BASE. 

Ako pomáha UNICEF na Slovensku? 

Momentálne máme na Slovensku dve kancelárie. Jednou je Slovenský výbor pre UNICEF - naša Národná komisia, ktorá sa zaoberá fundraisingom a advokáciou. Druhá kancelária, ktorá funguje pod mojim vedením je UNICEF Emergency Response Office, ktorý je súčasťou programu Ukraine Refugee Response. 

Vedeli by ste bližšie opísať čo je úlohou Emergency Response Office? 

UNICEF Emergency Response tím bol založený za účelom pomáhať utečencom, ktorí odchádzajú z Ukrajiny do susedných krajín.  Aj keď je našou úlohou pomáhať primárne ukrajinským ženám a deťom, naše aktivity sú tvorené tak, aby boli zároveň prospešné pre celú spoločnosť. Ak napríklad chceme aby ukrajinské deti navštevovali škôlky v krajine, kde ich je nedostatok, potrebujeme v prvom rade motivovať vládu, aby zvýšila počet škôlok pre všetky deti, nielen pre tie z Ukrajiny. V opačnom prípade by to nebolo spravodlivé. V našom záujme je podporovať inklúziu a integráciu ukrajinských detí do danej spoločnosti. 

UNICEF Ukraine Refugee Response tím má v pláne ostať na Slovensku približne rok, možno dva. Veríme, že za ten čas sa väčšina ukrajinských žien a detí bude môcť vrátiť domov alebo budú minimálne integrovaní do spoločnosti, budú môcť navštevovať školy a budú mať prístup k zdravotnej starostlivosti. 

Koľko ľudí aktuálne pracuje pre Refugee Response tím? 

Začiatkom roka 2023 budeme končiť s náborom nových zamestnancov a mali by sme zostaviť tím 25 ľudí. Hľadáme taktiež kolegov, ktorí by pracovali na zmluvu o poradenskej a konzultačnej činnosti. 

Čo je momentálne vašim hlavným cieľom? 

Náš cieľ definuje mandát UNICEF, ktorý sa sústreďuje na deti do 18 rokov, no zároveň podporujeme aj mladých ľudí do veku 24 rokov. Snažíme sa zabezpečiť to, aby boli všetky deti  chránené a vedomé si svojich práv. Deti majú právo na zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, rodinný život, zábavu a odpočinok, adekvátny životný štandard a právo na ochranu proti krutosti a zneužívaniu. Aby sme mohli jednotlivé oblasti detských práv zastrešiť, vytvorili sme tímy, ktoré sa v nich špecializujú.  

Máme napríklad tímy, ktoré sa orientujú výlučne na oblasť vzdelávania či ochrany detí. Ochrana detí je obzvlášť dôležitá pri deťoch, ktoré sú na Slovensku bez svojich rodičov, ktoré napríklad cestovali bez sprievodu. Taktiež máme tím, ktorý sa zaoberá oblasťou sociálnej podpory a zastrešuje poskytovanie sociálnej finančnej pomoci pre utečencov. Ďalší tím zjednodušuje prístup k zdravotnej starostlivosti. Utečenci z Ukrajiny majú momentálne prístup len k okamžitej alebo urgentnej zdravotnej starostlivosti, no nie prístup k základnej zdravotnej starostlivosti, to je niečo, čo by sme chceli zmeniť. 

Ďalej sme potrebovali zostaviť tímy, ktoré by sa venovali aj takzvaným prelínajúcim sa oblastiam, ako je napríklad rané obdobie vývinu dieťaťa. Deti od 0-3 rokov, či dokonca až do 6 rokov sú závislé nie len od svojich rodičov ale aj učiteľov, škôlky  a zdravotnej starostlivosti. Podobná situácia je aj pri tínedžeroch a mladých dospelých. Chceme sa uistiť,  že tieto deti budú môcť získavať potrebné skúsenosti, budú sa cítiť začlenené, budú si môcť nájsť kamarátov či zúčastniť sa napríklad na športových aktivitách s ich rovesníkmi. 

S kým v rámci vašich aktivít spolupracujete? 

Spolupracujeme v prvom rade s vládou, ktorú počas tejto obrovskej výzvy podporujeme. Privítať také množstvo ľudí a integrovať ich do spoločnosti môže byť pre malú krajinu, ako je Slovensko, veľmi náročné. Preto slovenskej vláde pomáhame napríklad aj so sociálnou finančnou pomocou pre utečencov. Taktiež spolupracujeme s mestami ako napríklad Bratislava, Košice, Michalovce, Nitra a iné, v ktorých sa nachádza vyšší počet utečencov.  

Viete nám poskytnúť viac príkladov toho, ako podporujete vládu? 

S Ministerstvom zahraničných vecí máme uzatvorené Memorandum o porozumení, ktoré našu prácu definuje. Zároveň pripravujeme potrebné podklady na to, aby takéto memorandá vznikli aj s ostatnými ministerstvami. 

V spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva sme poskytli podporu niekoľkým občianskym združeniam a mimovládnym organizáciám, ktoré pomáhajú utečencom s prístupom k zdravotnej starostlivosti. Taktiež sme pomáhali pri nábore ukrajinských lekárov do jednej kliniky v Bratislave, aby sme navýšili počet ich zamestnancov. Vďaka takémuto riešeniu vznikol aj nový spôsob ako pomôcť zdravotníckemu sektoru. Na Slovensku je v niektorých oblastiach celkovo nedostatok pediatrov, a preto spolupracujeme s Ministerstvom aj na tom aby sme urýchlili proces uznávania profesijných kvalifikácií ukrajinských lekárov, ktorí tak môžu pomôcť tieto miesta naplniť. 

S Ministerstvom školstva taktiež spolupracujeme na zlepšovaní už existujúcich služieb, ktorými sú napríklad škôlky či školy. Buď spolupracujeme priamo s Ministerstvom a pomáhame im s financovaním alebo spolupracujeme s mimovládnymi organizáciami a poskytujeme im potrebné služby. Našim cieľom nie je vytvoriť paralelné systémy, chceme sa uistiť, že už existujúci systém bude prístupný aj Ukrajincom.   

Jedným z problémov pre ľudí z Ukrajiny je aj jazyková bariéra. Pomáhate im ju prekonať? 

Áno. Rovnako ale pomáhajú aj niektorí z našich partnerov. Dôležité je pochopiť, že nepracujeme samostatne. UNICEF na Slovensku úzko spolupracuje napríklad s UNHCR či inými medzinárodnými organizáciami, ako je napríklad Medzinárodná organizácia pre migráciu. Takže to nemusí byť vždy len UNICEF kto poskytuje jazykové kurzy.  Zameriavame sa najmä na pomoc ukrajinským deťom a adolescentom. V spolupráci s Ministerstvom školstva a Národným inštitútom vzdelávania a mládeže sme publikovali prvý set učebníc, so slovenčinou ako cudzím jazykom. Toto je niečo, čo predtým neexistovalo. Dostupné boli len slovenské učebnice pre slovenské deti. Považujeme to za veľký úspech, pretože tieto učebnice budú nápomocné nie len ukrajinským utečencom, ale aj iným cudzincom, ktorí sa budú chcieť naučiť slovenčinu. 

Čo nás najviac znepokojuje je fakt že tínedžeri majú prevažne online výučbu. Mnohí z nich budú tento rok končiť strednú školu a slovenčina pre nich stále predstavuje problém, a to môže znížiť ich šance dostať sa na vysokú školu či nájsť si prácu. Chceme sa preto uistiť, že budú mať možnosť spoznávať sa a stretávať sa s priateľmi, nakoľko styk s rovesníkmi je jednou z najlepších ciest ako sa naučiť cudzí jazyk. Budeme taktiež spolupracovať s viacerými mimovládnymi organizáciami, ktoré pracujú s adolescentmi a pomáhajú im s učením sa jazyka. 

Vznikajú tieto spolupráce s týmito organizáciami výhradne na váš podnet? 

Povedala by som, že je to skôr taký mix. Slovensko je malá krajina a po krátkom čase tu všetkých poznáte. Zároveň tieto organizácie spolu už taktiež spolupracujú a dobre sa poznajú. Napríklad UNICEF aj niektoré z našich sesterských agentúr Spojených národov podporujú Ubytovacie centrum v Gabčíkove. V niektorých prípadoch dokonca spolupracujeme aj s tými istými mimovládnymi organizáciami.  

Niekedy sme to my, kto osloví konkrétnu organizáciu, pretože majú špecializáciu, ktorú práve potrebujeme. Niekedy je to naopak, a sme oslovení my. V niektorých prípadoch spolupracujeme s partnermi, s ktorými už spolupracovala aj naša Regionálna kancelária v Geneve na regionálnej úrovni - napríklad Scouti či  Duke of Edinburgh Award. 

Opäť je dôležité spomenúť, že naše aktivity nie sú cielené na podporu len ukrajinských detí. Chceme pomôcť aj iným zraniteľným skupinám, pre ktoré by mohli byť naše aktivity prospešné. Patria medzi ne napríklad deti, ktoré migrovali z iných krajín či rómske deti, ktoré pomoc potrebujú.  

Nechceme podporovať tvorbu separátnych služieb alebo separátnych škôl. To by bolo pravým opakom inklúzie.” 

Prečo ste sa rozhodli sídliť práve v BASE? 

BASE má nádherný priestor. Táto budova je monumentom a každý ju pozná. 

Taktiež existuje aj praktický dôvod, kvôli ktorému sme sa rozhodli pre toto miesto. Ostávame na Slovensku na krátku dobu, budeme tu rok, možno dva. Nebolo by to pre nás výhodné prenajať si a zariadiť celý office. Preto vnímame BASE ako veľmi užitočný, nakoľko je už pripravený na používanie. Taktiež radi pracujeme v open-space.  

Niekedy k nám prídu kolegovia z regionálnej kancelárie a nikdy nemáme problém ich usadiť.”  

Čiže ak by sme to mali zhrnúť, rozhodli sme sa pre nádherný priestor, ktorý sa nachádza priamo v centre Bratislavy a je skvelým miestom na prácu. Spája ľudí z rôznych pracovných oblastí.  

Uvažovali ste aj nad inými coworkami? 

Museli sme. Vždy keď hľadáme miesto pre náš office, musíme zvažovať bezpečnosť lokality, keďže Spojené Národy boli už niekoľko razy cieľom rôznych útokov. Aj keď je Slovensko veľmi bezpečná krajina, nič nie je garantované.  

Samozrejme, zrátali sme si či by pre nás bolo výhodnejšie zariadiť si vlastnú kanceláriu alebo prenajať si už pripravený office. Nakoniec bol pre nás BASE tým najvýhodnejším riešením. 

Jurkovičova Tepláreň je nádherná budova. Keď sa rozprávam s ľuďmi, ktorí toho o Slovensku veľa nevedia, zvyknem ju prirovnávať k múzeu Tate Modern v Londýne, ktoré bolo pôvodne tiež teplárňou. Som rada, že tu môžem pracovať každý deň. 


Podobné články